Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja noore teadlase preemia

Kuni 35-aastane Eesti päritolu doktorikraadiga teadlane, kes teeb uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuse või ülikooli juures, saab kandideerida Kultuurirahastu välja antavale preemiale, mille suurus on 4793 eurot. Noore teadlase preemiat rahastab Väino Kaldoja.

Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulooga (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus), teadustöö kirjeldus ning avaldatud teadustööde loetelu. Lisaks vähemalt kahe juhendaja või õppejõu soovitus. Kandidaate võivad esitada nii taotlejad ise, nende juhendajad, õppejõud, tööandjad, samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed. Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleks saata või tuua 18. novembriks 2011 (k.a postitempli viimane kuupäev) Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule, aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn, või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vpin[No SpaM]fo@vpk.ee . Eelmisel aastal andis president Ilves noore teadlase preemia filosoof Bruno Mölderile. Lisainfo: www.president.ee Vabariigi Presidendi Kantselei avalike suhete osakond Kuni 35-aastane Eesti päritolu doktorikraadiga teadlane, kes teeb uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuse või ülikooli juures, saab kandideerida Kultuurirahastu välja antavale preemiale, mille suurus on 4793 eurot. Noore teadlase preemiat rahastab Väino Kaldoja. suggest best web hosting providers in the top internet services companies review list

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja noore teadlase preemia

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI 4. okt. 2011

Kuni 35-aastane Eesti päritolu doktorikraadiga teadlane, kes teeb uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuse või ülikooli juures, saab kandideerida Kultuurirahastu välja antavale preemiale, mille suurus on 4793 eurot. Noore teadlase preemiat rahastab Väino Kaldoja.

Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulooga (nimi, aadress, haridustee, tööalane tegevus), teadustöö kirjeldus ning avaldatud teadustööde loetelu. Lisaks vähemalt kahe juhendaja või õppejõu soovitus. Kandidaate võivad esitada nii taotlejad ise, nende juhendajad, õppejõud, tööandjad, samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleks saata või tuua 18. novembriks 2011 (k.a postitempli viimane kuupäev) Vabariigi Presidendi Kultuurirahastule, aadressil Weizenbergi 39, 15050 Tallinn, või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile .

Eelmisel aastal andis president Ilves noore teadlase preemia filosoof Bruno Mölderile.

Lisainfo: www.president.ee

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja noore teadlase preemia Kuni 35-aastane Eesti päritolu doktorikraadiga teadlane, kes teeb uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuse või ülikooli juures, saab kandideerida Kultuurirahastu välja antavale preemiale, mille suurus on 4793 eurot. Noore teadlase preemiat rahastab Väino Kaldoja.
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja noore teadlase preemia
Minimalistlike võimalustega firma veebilehtede programmeerimine mille puhul saaks kvaliteeti hinnata. Teiste materjalide, peale fotodega kodulehtede arendamine optimeeritult poolest konkurentsis esile sisukuse poolest veebilehtede valmistamine www.aara.ee sisu on paindlikult muudetav tulemuslik veebilehtede valmistus kaasaegselt üldine õpetus samuti veebilehe tegemine siis valmis.
Eestlaste hääl aastast 1949
Ajaleht Meie Kodu, e-mail: